Archive for אפריל, 2013

מתקדמים מ-BI ל-PI

פתרונות המאפשרים השגת תובנות עסקיות או  Business Intelligence  כבר קיימים בלא מעט ארגונים. אולם, הם אינם מספקים תובנות גם על התהליכים העסקיים.

שילוב בין גישת BPM ו-BI  מאפשר לנתח ולמדוד את התהליכים בהקשר עסקי, ובכך להשיג גם Process Intelligence.

פרטים על פתרון קל ליישום ניתן למצוא כאן.

אפריל 23, 2013 at 1:42 pm כתיבת תגובה


Feeds