Archive for דצמבר, 2012

Auditing 2.0 – גישה חדשנית לביקורת

הביקורת נועדה, בין היתר, לבחון תהליכים ארגוניים ללא "משוא פנים", על מנת לזהות גורמי סיכון ולמנוע הונאות. אולם, כלי הביקורת המסורתיים (ACL, לדוגמה) אינם מאפשרים ניתוח נתונים מוכוון-תהליכים.
כלי process mining הוא פתרון משלים, המאפשר למבקר לנתח ישירות את התהליכים על כל הואריציות בהן הם מתבצעים. באופן זה, המבקר יכול לגלות אם הבקרות הפנימיות אכן פועלות. לדוגמה, ניתן לבדוק אם מתקיימת הפרדת תפקידים, בהתבסס על ניתוח מעמיק של כל נתוני הלוג הנרשמים במערכות המידע.

למאמר המלא יש ללחוץ כאן.

דצמבר 20, 2012 at 8:09 pm כתיבת תגובה


Feeds